Tryggheten, staten och partsmodellen

Vad får man i ersättning om man blir arbetslös?

Många familjer har inte råd att någon i familjen förlorar jobbet. Det beror på att den statliga ersättningen inte har räknats upp i takt med lönerna.

Ladda ner rapporten

Tryggheten från de allmänna trygghetssystemen fungerar inte längre. Ersättningen från a-kassan har inte hängt med vare sig lönerna eller kostnadsutvecklingen.

Arbetslöshetsersättningen för vissa löntagargrupper ger endast 50-60 procent av lönen med nuvarande regler. Det tycker vi är orimligt. Nu med den tillfälliga höjningen på grund av coronapandemin får fem av tio 80 procent av lönen i a-kassa. Det är fortfarande bara hälften – men det är en betydligt rimligare nivå.

Taket i a-kassan behöver höjas permanent.

Debattartikel: Behåll det höjda taket i a-kassan

 • Tillfälliga regler på grund av pandemin

   A-kassan har bland annat breddats så att man bara behöver ha jobbat 60 timmar per månad i sex månader mot det tidigare 80 timmar per månad. Man kommer också att kunna få ut 1 200 kronor per dag under de 100 första dagarna som arbetslös, mot det tidigare 910 kronor per dag. Det tillfällig höjda taket i a-kassan på grund av pandemin gäller till och med 2022.

 • Trygghetsystem är viktiga för återhämtningen på arbetsmarknaden

   Att få ersättning när man är utan arbete har inte bara bäring på hushållsekonomin. I tider av ekonomisk nedgång är det än viktigare att hålla upp konsumtionen uppe för att inte fördjupa konjunkturnedgången.

 • Staten tar för lite ansvar

   Den ekonomiska tryggheten vilar idag tungt på kollektivavtalade eller fackliga försäkringar som aldrig ska eller kan ersätta allmänna försäkringar. Vi behöver därför rusta upp de allmänna trygghetssystemen!

  A-kassan har inte hängt med

  Diagrammet visar att ersättningen från a-kassan inte har hängt med i löneutvecklingen. För 2020 visas två punkter, med gällande regelverk och med den temporära höjningen på grund av pandemin.

  Hög lön ger låg ersättning

  Med ordinarie regler får den som tjänar 22 000 kronor i månaden ut 73 procent av sin tidigare lön efter skatt i a-kassa, samtidigt som den som tjänar 50 000 får ut 40 procent. Jämförelsen avser a-kassa efter skatt jämfört med lön efter skatt.

  Läs rapporten: Trygghetssystemet har urholkats

  I rapporten undersöker TCO vad de sänkta inkomsterna vid arbetslöshet och sjukdom betyder för två familjers privatekonomi. Resultaten visar att varken arbetslöshetsförsäkringen eller sjukförsäkringen ger tillräcklig trygghet, och att staten måste ta större ansvar för sin del. Rapporten gjordes 2019, innan coronapandemin.

  Se webbinariet: Vad får man i ersättning om man blir arbetslös?

  Hur många får en rimlig ersättning om de blir arbetslösa? TCO bjuder in till ett samtal om ansvaret för trygghetssystemen och om hur nivån på a-kassan påverkar ekonomin i ett större perspektiv.

  Medverkar gör Therese Svanström ordförande, Maria Ahrengart nationalekonom, TCO, Lars Calmfors nationalekonom, Fredrik Cullberg Jansson arbetsmarknadsekonom, Annika Wallenskog chefsekonom SKR, Mats Green (M) Arbetsmarknadsutskottet, Anna Johansson (S) Arbetsmarknadsutskottet, Alireza Akhondi (C) Arbetsmarknadsutskottet. Moderator: Åsa Julin.